Bamboo Structure Pavilion

Bamboo Structure Pavilion

Tình trạng:

07/2020

Hạng mục:

Pavilion

Địa điểm:

Nantou, Trung Quốc

Diện tích khu đất:

135m2

Kiến trúc sư chủ trì:

Võ Trọng Nghĩa

Nhà thầu tre:

VTN Architects (Võ Trọng Nghĩa Architects)

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH Thiết kế Shenzen Bowan

Hình ảnh:

VTN Architects (Võ Trọng Nghĩa Architects)