NHÂN VIÊN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (HỒ CHÍ MINH)

Võ Trọng Nghĩa

Võ Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc

Hà Thị Mỹ Quyên

Hà Thị Mỹ Quyên

Kế toán trưởng

Mạnh Trọng Danh

Mạnh Trọng Danh

Giám đốc

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Dạ

Nguyễn Hoàng Dạ

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Huy

Nguyễn Hoàng Huy

Kiến trúc sư

Trần Mỹ Tiên

Trần Mỹ Tiên

Kế toán

Trương Thị Mỹ Lê

Trương Thị Mỹ Lê

Kiến trúc sư

Đặng Trần Kim Hương

Đặng Trần Kim Hương

Kiến trúc sư

Nguyễn Huu Tin

Nguyễn Huu Tin

Kiến trúc sư

Nguyễn Phúc Quang

Nguyễn Phúc Quang

Kiến trúc sư

Trương Hương Xuân

Trương Hương Xuân

Kiến trúc sư

Ngô Phát Tài

Ngô Phát Tài

Kiến trúc sư

Phạm Nhựt Anh Khoa

Phạm Nhựt Anh Khoa

Kiến trúc sư

Lưu Phú Bình

Lưu Phú Bình

Kiến trúc sư

Nguyễn Duy Minh

Nguyễn Duy Minh

Kiến trúc sư

NHÂN VIÊN TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (HÀ NỘI)

Từ Minh Đông

Từ Minh Đông

Giám đốc VPHN

Dương Sơn Tùng

Dương Sơn Tùng

Kiến trúc sư

Nguyễn Việt Anh

Nguyễn Việt Anh

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Hành chính - Nhân sự