NHÂN VIÊN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (HỒ CHÍ MINH)

Võ Trọng Nghĩa

Võ Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc

Hà Thị Mỹ Quyên

Hà Thị Mỹ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kiến trúc sư

Mạnh Trọng Danh

Mạnh Trọng Danh

Giám đốc

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Kiến trúc sư

Trần Thị Khánh Anh

Trần Thị Khánh Anh

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Dạ

Nguyễn Hoàng Dạ

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Huy

Nguyễn Hoàng Huy

Kiến trúc sư

Trần Mỹ Tiên

Trần Mỹ Tiên

Kế toán

Trương Thị Mỹ Lê

Trương Thị Mỹ Lê

Kiến trúc sư

Đặng Trần Kim Hương

Đặng Trần Kim Hương

Kiến trúc sư

Nguyễn Huu Tin

Nguyễn Huu Tin

Kiến trúc sư

Nguyễn Phúc Quang

Nguyễn Phúc Quang

Kiến trúc sư

Ngô Phát Tài

Ngô Phát Tài

Kiến trúc sư

Vũ Tiên Vương

Vũ Tiên Vương

Kiến trúc sư

Lưu Phú Bình

Lưu Phú Bình

Kiến trúc sư

Nguyễn Duy Minh

Nguyễn Duy Minh

Kiến trúc sư

NHÂN VIÊN TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (HÀ NỘI)

Từ Minh Đông

Từ Minh Đông

Giám đốc VPHN

Dương Sơn Tùng

Dương Sơn Tùng

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Hành chính - Nhân sự

Hồ Vũ Quỳnh Anh

Hồ Vũ Quỳnh Anh

Kiến trúc sư

Nguyễn Lê Minh Nhựt

Nguyễn Lê Minh Nhựt

Kiến trúc sư