NHÂN VIÊN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (HỒ CHÍ MINH)

Võ Trọng Nghĩa

Võ Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc

Hà Thị Mỹ Quyên

Hà Thị Mỹ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kiến trúc sư

Mạnh Trọng Danh

Mạnh Trọng Danh

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Kiến trúc sư

Trần Thị Khánh Anh

Trần Thị Khánh Anh

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Dạ

Nguyễn Hoàng Dạ

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Huy

Nguyễn Hoàng Huy

Kiến trúc sư

Trần Mỹ Tiên

Trần Mỹ Tiên

Kế toán

Tran Ngoc Ban

Tran Ngoc Ban

Kiến trúc sư

Trần Hoài Châu

Trần Hoài Châu

Kiến trúc sư

Trương Thị Mỹ Lê

Trương Thị Mỹ Lê

Kiến trúc sư

Trương Thành Đạt

Trương Thành Đạt

Kiến trúc sư

Đặng Trần Kim Hương

Đặng Trần Kim Hương

Kiến trúc sư

Nguyễn Huu Tin

Nguyễn Huu Tin

Kiến trúc sư

Nguyễn Phúc Quang

Nguyễn Phúc Quang

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

Kiến trúc sư

Ngô Phát Tài

Ngô Phát Tài

Kiến trúc sư

Vũ Tiên Vương

Vũ Tiên Vương

Kiến trúc sư

Lưu Phú Bình

Lưu Phú Bình

Kiến trúc sư

Nguyễn Duy Minh

Nguyễn Duy Minh

Kiến trúc sư

NHÂN VIÊN TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (HÀ NỘI)

Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

Giám đốc

Từ Minh Đông

Từ Minh Đông

Kiến trúc sư

Dương Sơn Tùng

Dương Sơn Tùng

Kiến trúc sư

Nguyễn Kiên Tố

Nguyễn Kiên Tố

Kiến trúc sư

Lê Mạnh Hùng

Lê Mạnh Hùng

Kiến trúc sư

Trịnh Khánh Duy

Trịnh Khánh Duy

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Hành chính - Nhân sự

Hồ Vũ Quỳnh Anh

Hồ Vũ Quỳnh Anh

Kiến trúc sư

Nguyễn Lê Minh Nhựt

Nguyễn Lê Minh Nhựt

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Thùy Trang

Nguyễn Thị Thùy Trang

Kiến trúc sư

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thành Trung

Kiến trúc sư