Green Ladder

Green Ladder

Tình trạng:

07/2016

Hạng mục:

Triển lãm

Địa điểm:

Sydney, Úc

Diện tích khu đất:

20m2

Kiến trúc sư chủ trì:

Võ Trọng Nghĩa, Kosuke Nishijima

Nhóm thiết kế:

Victor Llavata, Phạm Hữu Hoàng, Trần Võ Kiên

Nhà thầu tre:

Công ty Cổ phần Nhà Gió và Nước

Chủ đầu tư:

Hiệp hội Nghệ thuật Đương đại Sherman

Hình ảnh:

Brett Boardman