S House 3 in Chicago

S House 3 in Chicago

Tình trạng:

10/2015

Hạng mục:

Nhà ở

Địa điểm:

Chicago, USA

GFA:

32m2

Kiến trúc sư chủ trì:

Võ Trọng Nghĩa, Kosuke Nishijima

Nhóm thiết kế:

Nobuhiro Inudoh

Chủ đầu tư:

Chicago Architecture Biennial

Hình ảnh:

Steve Hall, Copyright Hedrich Blessing