Khu đô thị Cồn Tiến

Khu đô thị Cồn Tiến

Tình trạng:

Đang thi công

Hạng mục:

Khu đô thị

Địa điểm:

xã Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Diện tích khu đất:

41.612m2

Kiến trúc sư chủ trì:

Võ Trọng Nghĩa

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Đạt Phương

Hình ảnh:

VTN Architects (Võ Trọng Nghĩa Architects)