NHÂN VIÊN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH (HỒ CHÍ MINH)

Võ Trọng Nghĩa

Võ Trọng Nghĩa

Tổng giám đốc

Tô Quang Cầm

Tô Quang Cầm

Giám đốc

Hà Thị Mỹ Quyên

Hà Thị Mỹ Quyên

Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

Kiến trúc sư

Nguyễn Văn Tùng

Nguyễn Văn Tùng

Kiến trúc sư

Mạnh Trọng Danh

Mạnh Trọng Danh

Kiến trúc sư

Lưu Trần Anh Vũ

Lưu Trần Anh Vũ

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Nguyễn Thị Cẩm Hường

Kiến trúc sư

Nguyễn Thùy Dương

Nguyễn Thùy Dương

Kiến trúc sư

Trần Hà Phú

Trần Hà Phú

Kiến trúc sư

Phan Mạnh Cường

Phan Mạnh Cường

Kiến trúc sư

Sầm Lưu Bảo Ngọc

Sầm Lưu Bảo Ngọc

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Thiên Nhiên

Nguyễn Thị Thiên Nhiên

Kiến trúc sư

Đồng Thảo Nguyên

Đồng Thảo Nguyên

Kiến trúc sư

Trần Thị Khánh Anh

Trần Thị Khánh Anh

Kiến trúc sư

Nguyễn Lê Minh Nhựt

Nguyễn Lê Minh Nhựt

Kiến trúc sư

Ngô Chánh Đại

Ngô Chánh Đại

Kiến trúc sư

Dương Diệp Hoàng Nhân

Dương Diệp Hoàng Nhân

Kiến trúc sư

Phạm Lê Ái Quyên

Phạm Lê Ái Quyên

Kiến trúc sư

Nguyễn Hoàng Dạ

Nguyễn Hoàng Dạ

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Thanh Nga

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Vi

Nguyễn Thị Vi

Kiến trúc sư

Trương Hoàng Sơn

Trương Hoàng Sơn

Kiến trúc sư

Phạm Thị Hương Châu

Phạm Thị Hương Châu

Kế toán

Huỳnh Ngọc Chung

Huỳnh Ngọc Chung

Tài xế

Xà Quế Châu

Xà Quế Châu

Đầu bếp

NHÂN VIÊN TẠI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (HÀ NỘI)

Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

Giám đốc VP đại diện

Từ Minh Đông

Từ Minh Đông

Kiến trúc sư

Dương Sơn Tùng

Dương Sơn Tùng

Kiến trúc sư

Vũ Thị Thu Hà

Vũ Thị Thu Hà

Kiến trúc sư

Lê Mạnh Hùng

Lê Mạnh Hùng

Kiến trúc sư

Trần Thị Vân

Trần Thị Vân

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Nguyễn Thị Kim Hoàn

Hành chính - Nhân sự