39A Đường Tạ Hiện, Khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam.

: +84 2 862874 411

Fax: +84 2 862874 422

Email:

hcm@vtnaa.com

Tầng 2, 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

: +84 243736 8536

Fax: +84 243736 8536

Email:

hanoi@vtnaa.com

VTN ARCHITECTS